Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / O Gminie / Nasza Gmina / Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 

W latach 1990-1997 zrealizowano zwodociągowanie Gminy w 100%. W tym celu wykonano 209,8 km sieci wodociągowej, do której dostęp mają wszyscy mieszkańcy gminy. Aktualnie podstawowym problemem pozostającym do rozwiązywania jest zagospodarowanie nieczystości płynnych. W tym też celu sporządzono program ogólny kanalizacji sanitarnej gminy, którego realizację rozpoczęto w 1998 roku.

Budowa sieci na terenie gminy jest zadaniem wieloetapowym. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej zakończono już w miejscowościach: Wysocko Wielkie, Topola Mała, Gorzyce Wielkie, Zacharzew, Karski, Kołątajew, Lewków, Świeligów, Czekanów, Słaborowice.

Ogółem na koniec 2011 r. wykonano 94,3 km sieci oraz 13,5 km przykanalików (tj. odcinek od sieci głównej do studzienki kanalizacyjnej wprowadzonej ca 1-2 m na teren posesji).

Zestawienie długości kanalizacji wykonanej w poszczególnych latach:

Rok

Długość wykonanej sieci
(w danym roku)

Stan na koniec roku

2000

10,1

13,7

2001

6,7

20,4

2002

9,7

30,1

2003

11,6

41,7

2004

8,7

50,4

2005

2,9

53,30

2006

16,6

69,90

2007

3,2

73,1

2008

1,80

74,9

2009

1,6

76,5

2010

9,71

86,2

2011

8,1

94,3

Mieszkańcy gminy nie posiadający jeszcze dostępu do zbiorczej sieci sanitarnej rozwiązują problem nieczystości ciekłych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych, bezodpływowych zbiorników tzw. szamb.

Składowisko odpadów komunalnych w Daniszynie nie jest eksploatowane od 2006 r., zgodnie z decyzja Starosty Ostrowskiego nr OŚ.7164-3/2007 z dnia 19.09.2007 r. jest składowiskiem zamkniętym, zrekultywowanym.

Od 1 lipca 2013 r.  Gmina, zgodnie z art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) przejęła system, gospodarowania odpadami komunalnymi z wszystkich nieruchomości zamieszkanych.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyznaczona w drodze uchwały naliczana jest od gospodarstwa domowego.

Na terenie gminy Ostrów Wielkopolski występuje 1 ścisły rezerwat przyrody „Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich” o pow. 16,6 ha w Chruszczynach oraz 9 parków podworskich z których z uwagi na stan zachowania wyróżnia się park w Wysocku Wielkim a także pięć parków wchodzących w skład Zespołów Pałacowo- Parkowych w miejscowościach: Bagatela, Górzno, Gutów, Lewków i Sobótka. Parki podworskie zachowane na obszarze gminy Ostrów Wielkopolski wraz z towarzyszącymi im zwykle starymi alejami drzew lub grupami drzew podnoszą estetykę terenów wiejskich. Dobrze utrzymane parki są nie tylko ozdoba upiększającą otoczenie, lecz również miejscem rekreacji. Parki wiejskie i ich przyroda oddziałują na środowisko. Parki są także miejscem występowania różnorodnej dentoflory oraz pomników przyrody.

- palac_w_gorznie.jpg

Pałac w Górznie

- palac_w_lewkowie1.jpg

Pałac w Lewkowie

- palac_w_gutowie.jpg

Pałac w Gutowie

- palac_w_sobotce_-_front.jpg

Pałac w Sobótce- front

- palc_w_sobotce_-tyl.jpg

Pałac w Sobótce- tył

- palac_bagatela_kolo_czekanowa3.jpg

Pałac w Bagateli

Parki pałacowe, w porównaniu z pozostałymi parkami są w najlepszym stanie i są poddawane stałej rewaloryzacji i pielęgnacji. Pozostałe zabytkowe parki to parki podworskie w Szczurach, Gorzycach Wielkich i Kwiatkowie.

Walorami środowiska przyrodniczego na terenie gminy również są:

  • korzystne warunki klimatyczne,
  • szata leśna,
  • zróżnicowana budowa geologiczna,
  • struktura glebowa,
  • ciekawa flora i fauna.

 

- os_01_dsc01099.jpg

- os_02_dsc01100.jpg

- os_03_p1010018.jpg

- os_04_p6020099.jpg

- os_05_park_przypalacowy_w_lewkowie.jpg

- os_06_park_przypalacowy_w_lewkowie_1.jpg

- os_07_park_przypalacowy_w_sobotce.jpg

- os_08_park_przypalacowy_w_sobotce_1.jpg

- os_09_park_w_lewkowie.jpg

- os_10_park_w_lewkowie2.jpg

- os_11_park_w_lewkowie_3.jpg

Marlena Kruszyk
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.