Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / Urząd Gminy / Załatw sprawę w urzędzie / Stypendia socjalne/ zasiłek szkolny

Stypendia socjalne/ zasiłek szkolny

 

 

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej 2017 (do pobrania.pdf)

 

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej  może złożyć:

 • rodzic lub opiekun prawny,
 • pełnoletni uczeń w swoim imieniu,
 • dyrektor szkoły.

 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach ( netto ) z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego roku poprzedzającego złożenie wniosku, albo decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych albo nakaz płatniczy za ten rok,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądów lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów przyznanych członkowi rodziny,
 • zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej i otrzymywanych świadczeniach rodzinnych,
 • w przypadku gdy członkiem rodziny jest osoba bezrobotna decyzję z Urzędu Pracy o uznaniu jej za bezrobotną,
 • w przypadku, gdy członek rodziny otrzymuje stypendium socjalne ze środków publicznych odpowiednie zaświadczenie z jednostki przyznającej stypendium,
 • odcinek renty / emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub decyzja o przyznaniu renty / emerytury (jeśli przy rencie / emeryturze jest pobierany zasiłek rodzinny),
 • zaświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego lub jego wyszczególnienie w zaświadczeniu o dochodach z zakładu pracy, KRUS

 

INFORMACJA:

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 można składać w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski, hol urzędu gminy, do dnia 15 września 2016 roku.   Druki wniosków można pobrać w szkołach, w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski lub ze strony internetowej - powyżej.

Stypendia zostaną przyznane uczniom, których dochód na członka rodziny nie przekracza 514 zł netto.

Po upływie terminu składania wniosków tj. 15 września br., nastąpi ich weryfikacja oraz wystawione zostaną decyzje w przedmiotowej sprawie. Decyzje te zostaną doręczone wnioskodawcom.

Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.