Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Znajdujesz się w:

Zadaj pytanie Wójtowi

 

Szukaj w pytaniach i odpowiedziach

Szukana fraza:

 


Lista pytań i odpowiedzi

Pytanie zadane dnia 2015-08-11 17:34:47, przez Mieszkaniec gminy
Dlaczego tutaj na stronie nie znalazła się ważna dla rolników informacja o możliwości składania ˝Wniosków suszowych˝. Również na wioskach nie zostały takie informacje udostępnione rolnikom!
 
Witam,

od 2009 r. funkcjonuje system umożliwiający rolnikom zgłoszenie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku deszczu nawalnego, suszy, gradu, huraganu, przymrozków itd. Powstałe szkody można zgłaszać w urzędzie gminy gdzie funkcjonuje Komisja powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego do szacowania zakresu i wysokości szkód w uprawach. Każdy kto uważa, że wystąpiły szkody może to zgłosić i jest to jego indywidualna decyzja. Szczegóły znajdują się od 2009 r. na stronie Wojewody Wielkopolskiego w zakładce: Sprawy – Środowisko i Rolnictwo- Szkody w rolnictwie.
Na stronie gminnej www.ostrowwielkopolski.pl wnioski dostępne są w zakładce: Załatw sprawę w urzędzie- Rolnictwo, ochrona środowiska- Wniosek o wyszacowanie strat powstałych na skutek suszy.

Z poważaniem

Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-08-10 20:56:50, przez Mieszkaniec gminy
Dzień dobry,
kiedy planowana jest najbliższa zbiórka wielkogabarytowa w gminie ostrów wlkp?
 
Witam,

niestety w bieżącym roku Gmina przeprowadziła już zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Akcja odbywała się w dniach 14 i 21 marca. Jednak odpady wielkogabarytowe i inne tzw. „odpady problemowe” (tj. odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady niebezpieczne, baterie i akumulatory) w ramach wnoszonej comiesięcznie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy Gminy Ostrów Wielkopolski mogą oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staroprzygodzka 121.

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7 – 16 oraz w sobotę w godz. 8 – 12.


Z poważaniem
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-08-09 16:34:04, przez Dariusz
Panie Wójcie. Czy we wsi Zacharzew jest planowana budowa placu zabaw? Jesli tak to czy znana jest lokalizacja i termin? Dziękuję za odpowiedz.
 
Witam, nie jest planowana ponieważ gmina nie ma własnych gruntów. Natomiast w budżecie na 2015 r. środki z funduszu sołeckiego zaplanowane są na zakup działki. Obecnie sołtys wsi oraz rada sołecka szukają odpowiedniego terenu. Po zakupie nieruchomości możliwe jest, że w latach następnych powstanie plac zabaw.

Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk

 
Pytanie zadane dnia 2015-08-05 21:35:52, przez Łukasz Płóciennik
Szanowny Panie Wójcie.
Gratuluję Panu znajomości prawa wodnego.Szkoda że idzie ona w parze ze znajomością topografii urządzeń wodnych należących do Gminy Ostrów Wielkopolski. Zarówno rów przy drodze gminnej jak i niesprawny przepust (wspomniany dren) pod tą drogą są jej integralną częścią i jako takich utrzymanie ich w sprawności są zadaniami własnymi gminy (Ustawa o samorządzie gminnym, Rozdział 2 Art 7 p. 2).
P.S. Nawiasem mówiąc w/w rów regularnie wykaszam osobiście (przed posesją na długości ok. 100m) a to również należy do zadań własnych gminy.
Z poważaniem
Łukasz Płóciennik
 
Witam,
rów przy drodze o którym Pan pisze zbiera wody opadowe z drogi, jak i wodę spływającą z pól, tak więc spełnia podwójną rolę. Bardzo dobrze, że wykasza Pan trawę z rowu z pożytkiem dla siebie jak i innych byłoby bardzo dobrze gdyby tak postępowali wszyscy. W pozostałej części stwierdzeń zawartych w przesłanym pytaniu informuję, że mija się Pan z rzeczywistością.

Z poważaniem
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-08-04 15:46:36, przez Łukasz Płóciennik
Żniwa skończone pole puste. Więc może Szanowny Pan Wójt Wyśle obiecane WUKO do przeczyszczenia drenu pod moją działką we Franklinowie. Rok temu Pan zapomniał a co w tym tym roku. Czy może znowu na wiosnę mam być zalany i podtopiony. I przyjedzie miły pan w lakierkach i spodniach w kant z Gminy i powie innych też zalało - jak było rok temu.
 
Witam,
Szanowny Panie pozwolę sobie przypomnieć Art. 77 Prawa Wodnego, który mówi „Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej- do tej spółki”. Pamiętam jednak o ustaleniach pracowników urzędu, które dotyczą Pana działki. Jednocześnie dziękuję za informację o skończonych żniwach.

Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-08-03 14:21:44, przez Mieszkanka Wtórku
Witam
W związku z możliwością składania wniosków o dofinansowanie na budowe oszczalni przydomowych we Wtórku mam pytanie czy osoby które wcześniej poniosły wydatki na ten cel maja również mozliwość złożenia takiego wniosku
 
Witam, niestety nie, wydatki muszą być poniesione po zawarciu umowy z gminą §4 ust. 1 uchwały Nr VI/52/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-07-28 13:58:21, przez WT
Dzień dobry.
W poprzednich wypowiedziach odnośnie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wtórek, była informacja odnośnie uruchomienia dopłat do budowy przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców miejscowości Wtórek (podobno miało to ruszyć od 01.07.2015) czy wiadomo już coś w tej sprawie? Kiedy będzie możlowość skorzystania z takiego dofinansowania, kto będzie mógł i w jakiej wysokości? Z góry dziękuje za informacje.
 
Witam, uchwała z dnia 26 maja 2015 r. Nr VI/52/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 2015 r. i począwszy od tego dnia można składać wnioski do dofinansowanie. Wysokość dotacji wynosić będzie 50 % poniesionych nakładów kwalifikowanych budowy oczyszczalni lecz nie więcej niż 2.000 zł dla oczyszczalni obsługującej jeden budynek mieszkalny i nie więcej niż 3000 zł dla oczyszczalni obsługującej więcej niż jeden budynek mieszkalny. Przyjęty program jest skierowany do wszystkich zainteresowanych budową oczyszczalni służący do odprowadzania i oczyszczania ścieków socjalno-bytowych z budynków zlokalizowanych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski w przypadku spełnienia jednego z poniższych warunków:
1. braku istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie na którym planowana jest budowa oczyszczalni,
2. braku możliwości technicznych przyłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
3. ekonomicznie nieuzasadnionego podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
4. budowy przydomowej oczyszczalni na obszarze o rozproszonej zabudowie.

Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-07-20 17:26:15, przez Mieszkaniec Wtórku
Witam
Panie wójcie, skoro budowę kanalizacji sanitarnej we Wtórku odkłada Pan w bliżej nieokreślona przyszłość, żeby nie powiedzieć w kosmos to zadam pytanie inne - czy i kiedy planuje Pan budowę kanalizacji burzowej na ul. Wysockiej we Wtórku?
 
Szanowny Panie, kanalizację deszczową buduje się przeważnie w celu odwodnienia drogi, rzadko wydaje się zezwolenie na podłączenie posesji. Przypomnę zatem, że ulica Wysocka to droga powiatowa i gmina kilka lat temu dołożyła do jej remontu kwotę 200.000 zł. Woda z tej ulicy odprowadzana jest rowami.
Z poważaniem
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-07-20 09:19:15, przez Marta
Dzień Dobry,

W Wysocku Wielkim przy Przedszkolu znajduje się piękny plac zabaw. Niestety nie dostępny dla dzieci poza przedszkolakami. Czy byłaby szansa jakiegoś porozumienia z Przedszkolem o udostępnianie placu np. w weekendy?
 
Dzień dobry, otrzymaliśmy informację od Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wysocku Wielkim że plac zabaw będzie otwarty i udostępniony dla wszystkich dzieci.

Z poważaniem
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-07-19 19:00:30, przez bogdan nawrocki
w imieniu mieszkancow ul ogrodowej w gorzycach wielkich dziekuje za umieszczenie tabliczki dojazdowej przy ul agrestowej i to w bardzo przemyslany sposob dziekujemy za prawidlowe reakcje na sugestie mieszkancow a przy okazji kiedy jest przewidziana budowa kanalizacji burzowej w rejonie ul ogrodowej w gorzycach wielkich
 
Witam
Projekt przebudowy ulic Porzeczkowa, Agrestowa i Ogrodowa zostanie wykonany jeszcze w tym roku. Projekt uwzględnia również kanalizację deszczową. Budowa uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. Najbardziej prawdopodobny termin budowy to 2016-2017 r.

Z poważaniem
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-07-10 09:32:29, przez Marcin
Witam
Kiedy i gdzie będzie można zapoznać się z projektem utwardzonej ulicy Leśnej na Zacharzewie?
 
Witam
W miesiącu sierpniu projekt drogi będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski pokój Nr 21

Z poważaniem
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-06-29 17:17:46, przez JA
Dzień dobry a co z tym referendum w sprawie samodzielnego sołectwa w Michałkowie ?
 
Dzień dobry,
Odbywają się zarządzone przez Radę Gminy Ostrów Wielkopolski konsultacje w sprawie podziału sołectwa Lewków a nie referendum. W ramach nich między innymi odbędą się spotkania: w dniu 7 lipca o godz. 18.00 z mieszkańcami wsi Lewków i w dniu 23 lipca o godzinie 18.00 z mieszkańcami osady Michałków. Oba spotkania odbędą się w sali wiejskiej w Lewkowie. Każdy mieszkaniec gminy może również zając stanowisko poprzez wypełnienie i przesłanie ankiety znajdującej się na stronie gminy w zakładce tablica ogłoszeń- konsultacje w sprawie podziału sołectwa Lewków.

Z poważaniem
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-06-24 20:36:09, przez bogdan nawrocki
mieszkancy ul ogrodowej pytaja kiedy bedzie zamocowana tabliczka z nazwa ul ogrodowa pod tabliczka ul agrestowa w gorzycach wielkich
 
Witam,
tablica została zamówiona i w najbliższym czasie zostanie zawieszona.

Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-05-21 13:18:32, przez Mieszkaniec Lewkowa
Witam
Na spotkaniu sołecznym w tym roku w Lewkowie była mowa o modernizacji ulicy Szopena i Szymanowskiego .Czy mogę wiedzieć kiedy (i czy wogóle ) rozpocznie się ta inwestycja ? Moja obawa pojawiła się po przeczytaniu odpowiedzi na pytanie zadane w dniu 2015-03-15 o godzinie 10:08 P.Wójtowi w którym nie ma mowy o ul. Szopena ? Chciałbym Jeszcze wiedzieć co z latarnią na końcu ul Szopena ?
 
Witam, w br. w budżecie gminy jest zarezerwowana kwota 250.000zł na modernizację ulic: Szopena, Moniuszki i Paderewskiego. Obecnie jesteśmy na etapie wykonania projektu całego osiedla. Po wykonaniu projektu będziemy mieli wiedzę ile trzeba zabezpieczyć środków na realizację tego zadnia. W br. chcemy rozpocząć przebudowę ulicy Paderewskiego i odcinka ul. Szymanowskiego do ul. Szkolnej ze względu na przejazd autobusu szkolnego dowożącego uczniów. Sprawa zasadności umieszczania latarni na końcu ul. Szopena zostanie przekazana do Spółki "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" w Kaliszu.
Z poważaniem
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-05-20 21:45:23, przez Mieszkaniec Wtórku
Witam
Jak to jest Panie Wójcie z kanalizacją w gminie naszej?
Dnia 16.03.2015 roku dostaję taką odpowiedź od Pana: ˝...Dzień dobry,
budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest możliwa jedynie przy wsparciu środków zewnętrznych. Na takie wsparcie mogą liczyć gminy, które budują kanalizacje sanitarne w miejscowościach o zwartej zabudowie tj. powyżej 120 mieszkańców na 1 km. Miejscowość Wtórek takiego kryterium nie spełnia. Dla mieszkańców tych miejscowości, w których nie ma zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz tam, gdzie budowa jest ekonomicznie nieopłacalna, gmina uruchomi program dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Projekt uchwały wraz z regulaminem został skierowany do opinii UOKiK-u (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta) i prawdopodobnie zostanie uruchomiony od 01.07.2015 r....
Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk˝
Za to pytanie mieszkańca Zalesie już jest trochę inaczej potraktowane. Prosze o informację o co w tym chodzi? Czy są miejscowości lepsze i gorsze w gminie? Jedne mają szansę na kanalizację a inne nie?
Proszę zacząć traktować wszystkich jednakowo.
 
Witam, projekt Lamki, Świeligów, Zacharzew jest realizowany od kilku lat. W Wieloletniej Prognozie Finansowej są przeznaczone środki do roku 2017 na jego wykonanie. Projekt techniczny wykonano w roku 2005 i jest to przedostatni odcinek kończący w/w projekt. Zmiany i wymogi dotyczące finansowania budowy kanalizacji sanitarnej przez WFOŚ, NFOŚ czy inne programy unijne są niezależne od gminy i z reguły coraz bardziej rygorystyczne i „niekorzystne” dla gmin. Gdy tylko pojawi się możliwość skorzystania z takich środków na pewno po nie sięgniemy.
Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-05-14 10:41:38, przez Marcin Adamczewski
Witam
Panie Wójcie jak wygląda sprawa sieci kanalizacyjnej na Zalesiu? Wiem, że w roku 2014 została wykonana kanalizacja w Lamkach. Kiedy można spodziewać się inwestycji na Zalesiu?
 
Dzień dobry,
w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 14.05.2015 r. dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w drodze prowadzącej do osady Zalesie informuję, że Gmina Ostrów Wielkopolski planuje w bieżącym roku złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na w/w przedsięwzięcie.
Po pozytywnym zaakceptowaniu wniosku wykonanie instalacji przewidujemy na lata 2016 – 2017.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-05-09 12:01:41, przez bogdan nawrocki
Panie Wójcie, kiedy będzie zamocowana tabliczka ul. Ogrodowa pod tabliczką ul. Agrestowa w Gorzycach Wielkich. Jest to sugestia mieszkańców ul. Ogrodowej, bo mamy problemy z dotarciem gości i dostaw niektórych usług.
 
Dzień dobry,
tabliczka z nazwą ulicy Ogrodowej w Gorzycach Wielkich zostanie zamówiona i umieszczona w najbliższym czasie.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-05-05 09:35:46, przez Małgorzata Kalbarczyk
Witam
mieszkam 4 km od miasta Ostrowa dosłownie i nie mam prawa wnioskować o kartę ostrowskiej rodzinki 3+. Dlaczego gmina nie zrobiła do tej pory nic w tym kierunku w polityce prorodzinnej aby i jej mieszkańcy mogli korzystać ze zniżek na usługi i zakupy?
 
Dzień dobry,
jako mieszkanka gminy może Pani uzyskać w Urzędzie Gminy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny jak i Wielkopolską Kartę Dużej Rodziny i korzystać z przysługujących uprawnień. Z uwagi na fakt nie biletowania imprez kulturowych i sportowych na terenie gminy, niecelowe jest wprowadzenie odrębnej gminnej karty, co uczyniła np. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski dla swoich mieszkańców.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-05-04 20:19:13, przez Mieszkaniec miejscowosci
Dzień dobry!
Panie Wójcie, jak wygląda sprawa chodnika przy drodze powiatowej od skrzyżowania w Kołątajewie aż do Lewkowa. Jest to droga bardzo niebezpieczna gdyż kierowcy samochodów nie zważają na znak teren zabudowany i znacznie przekraczają prędkość nie wspominając o motocyklistach. Jest to droga często uczęszczana przez dzieci do szkoły w Lewkowie która nie sprzyja ich bezpieczeństwu a także spacerom rekreacyjnym. Sądzę, że jest to temat bardzo pilny.
Z góry dziękuję za odpowiedz!
Pozdrawiam
 
Dzień dobry,
jak Pan sam zauważył, jest to droga powiatowa. Realizacja ścieżki rowerowej jest wpisana przez powiat w tzw. ZIT–ach, tj. Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych aglomeracji kalisko – ostrowskiej. Budowa ścieżki rowerowej z Ostrowa Wielkopolskiego /Piaski/ przez Karski, Kołątajew, Lewków do Michałkowa gmina Ostrów Wielkopolski wspierać będzie między innymi przez jej oświetlenie.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-05-01 20:11:05, przez Paweł Fleischer
Szanowny Panie Wójcie,
13 lipca 2012 roku zadałem Panu Wójtowi następujące pytanie:˝Czy w planach inwestycyjnych Gminy Ostrów Wielkopolski znajduje się chodnik wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi powiatowej łączącej Gorzyce Wielkie (ulica Szkolna)z Lamkami?˝, na które otrzymałem odpowiedź ˝Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi powiatowej Gorzyce Wielkie-Lamki jest zadaniem własnym samorządu powiatowego. W powyższej sprawie należy zwrócić się do Starosty Ostrowskiego. Gmina zgodnie z przepisami może realizację takiego zadania wspomóc finansowo i corocznie wspiera finansowo budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski.˝ Na podobne pytanie Starosta Ostrowski w roku 2012 odpowiada: ˝Obecnie realizowana jest, we współpracy z gminą Ostrów Wielkopolski, budowa chodnika łączącego Ostrów z Gorzycami. W przyszłym roku Gmina Ostrów Wielkopolski planuje kontynuację tego zadania. W kolejnych latach rozpatrywane będą, w odniesieniu do możliwości finansowych, plany wspólnej realizacji następnych zadań drogowych. Droga powiatowa nr 5323P łącząca Gorzyce Wielkie z Lamkami co prawda przebiega na odc. dł . ok. 700m wzdłuż granicy miasta jednak jej znaczenie jest marginalne dla miejskiego układu drogowego.˝ Minęły prawie trzy lata i nic się w tej materii nie dzieje. A chodzi przede wszystkim o kilkaset metrów przy ulicy Szkolnej. Wygląda na to, że nikomu na tym chodniku nie zależy. Młodzież, i nie tylko ona, wciąż podąża poboczem do szkoły. Przy ulicy Szkolnej w Gorzycach Wielkich zadbano o ekologię - dzieci biorą udział w pięknej akcji ratowania kasztanowców. Bardzo szczytny cel, który w pełni popieram. A kto zadba o bezpieczeństwo naszych dzieci?
 
Dzień dobry,
zapewniam Pana, że bardzo zależy nam na tym chodniku. W tegorocznym budżecie gminy mamy zarezerwowaną kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie wykonania projektu ścieżki rowerowej.
Jak Pan wie, droga jest własnością samorządu powiatowego, a mimo to, już na tym etapie chcemy współfinansować to zadanie. Po wykonaniu projektu będziemy wiedzieć, jaki będzie koszt budowy ścieżki rowerowej.
Gmina nie może ponosić całego ciężaru realizacji nie swojego zadania. Przez włączenie się w dofinansowanie dopingujemy samorząd Powiatowy do realizacji tego zadania.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 

początek << [ strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 z 16 ] >> koniec
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.