Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Znajdujesz się w:

Zadaj pytanie Wójtowi

 

Szukaj w pytaniach i odpowiedziach

Szukana fraza:

 


Lista pytań i odpowiedzi

Pytanie zadane dnia 2015-09-08 12:17:24, przez Mama Gimnazjalisty
W dniu 11.08.2015 pojawiła się na Waszej stronie informacja ˝Nagrody Wójta przyznane˝, w którym moje dziecko przeczytało, że wymagana średnia do przyznania stypendium to średnia 5,0. Nie ukrywam, że dziecko było zadowolone bo tym samym otrzymałoby to stypendium. Informacja ta na Waszej stronie została jednak zmieniona na średnią 5,2 zarówno dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Jest to o tyle nietakt, że informacja wcześniejsza - o średniej 5,0 dla gimnazjalistów - nadal jest umieszczona na portalu wlkp.24.info jak i w gazetce publikowaną przez Gminę Ostrów Wlkp. ˝Informator Gminny˝. Myślę, że nie tak to powinno wyglądać i proszę o sprawdzanie i filtrowanie tych wiadomości ponieważ rozbudzacie niepotrzebne nadzieje. Informacje podawane do opinii publicznej powinny być ostateczne.
 
Witam,

§ 3 ust. 1 uchwały Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Nr XXVIII/277/2009 z 28 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski” przewiduje średnią ocen kwalifikującą do otrzymania nagrody na 5,2 w szkołach podstawowych i 5,0 w gimnazjach oraz minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania. Zgodnie z upoważnieniem zawartym w §3 ust. 2 ww. uchwale (załącznik Nr 1) średnia ocen dla uczniów gimnazjum w późniejszym czasie została zmieniona na 5,2. Tak więc aktualnie by uzyskać nagrodę uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum musi mieć średnią minimum 5,2 i bardzo dobrą lub wzorową ocenę z zachowania. Od tej zasady §4 ust. 1 przewiduje wyjątek dla laureatów konkursów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub krajowym pozostawiając jednak wymóg posiadania oceny z zachowania minimum bardzo dobrej.

Z poważaniem
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-08-25 11:26:46, przez Andrzej
Szanowny Panie, uprzejmie proszę o uzupełnienie treści uchwał w BIP zgodnie z obietnicą, którą złożył Pan w zeszłym roku. Dziwnym trafem wszelkie braki i niedopatrzenia bardzo często dotyczą spraw uchwalania zmian Studium gminy jak i planów zagospodarowania przestrzennego.
Proszę o uzupełnienie w BIP treści i wszystkich załączników UCHWAŁY Nr IV/27/2015 z dnia 29 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski.
Jednocześnie chciałbym się dowiedzieć dlaczego ten dokument jest tak często zmieniany (Studium), bo już teraz Urząd Gminy przygotowuje kolejne zmiany do Studium- czym jest taka częstotliwość podyktowana i z jakiego powodu w lipcu przystąpiono po raz kolejny do zmian? Jaki koszt finansowy ponosi Gmina przy jednorazowej zmianie Studium? Jaki podmiot gospodarczy jest odpowiedzialny za opracowanie nowego Studium/zmian?

Z góry dziękuję za rzetelną odpowiedź.
 
Dzień dobry, uprzejmie informuję, że treści uchwał w BIP zostaną uzupełnione niezwłocznie.
Jednocześnie chciałbym poinformować, że Rada Gminy Ostrów Wielkopolski podjęła uchwałę nr V/37/2015 dnia 26 marca 2015 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Wielkopolski.
Zmiana studium podyktowana została wielkością sygnalizowanych potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców gminy w celu wprowadzenia zmian do istniejącego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Wielkopolski. Ilość potrzeb spowodowała konieczność uchwalenia nowego Studium a nie ograniczanie się tylko do wprowadzenia punktowych zmian. Dla przedmiotowego studium, na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa z firmą M&R Biuro Projektów Mieloch Sp.zo.o., ul. M. Rataja 106A, 61-695 Poznań, na wykonanie opracowania pt.: "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Wielkopolski " w kwocie 39.852,00 zł brutto.

Z poważaniem
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-08-18 12:21:38, przez Mieszkanka z Daniszyna
Panie Wojcie,
kiedy powstanie upragniony plac zabaw dla naszych dzieci? Czekamy z niecierpliwoscia... ? podobno mial byc w sierpniu...
 
Witam,
potwierdzam plac zabaw będzie gotowy do końca sierpnia.


Z poważaniem
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-08-18 08:40:26, przez Łukasz Płóciennik
Szanowny Panie Wójcie.
W związku z pańską odpowiedzią na moje pytanie z dnia 5.08.2015r. proszę o udzielenie mi jeszcze jednej. W którym punkcie mojego poprzedniego pytania mijam się z rzeczywistością ? Myślę, że odpowiedzią na dzisiejsze pytanie jestem zainteresowany nie tylko ja, ale również inni mieszkańcy Gminy.
Z poważaniem
Łukasz Płóciennik
 
Witam,
w zadanym uprzednio pytaniu przypisując obowiązki i odpowiedzialność nie uwzględnił Pan aspektu prawa własności.

Z poważaniem
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-08-14 18:55:09, przez Kamil
Panie Wójcie, chciałem się dowiedzieć czy można przyłączyć się do przydomowej oczyszczalni ścieków ,lecz na swojej działce mam studzienkę kanalizacyjną ale nie nie jestem do niej podłączony.Czy by była taka możliwość podłączenie się do przydomowej oczyszczalni i jakie pozwolenia musiały być ?
 
Dzień dobry,
przydomowe oczyszczalnie buduje się tam gdzie nie ma kanalizacji zbiorczej lub budowa kanalizacji jest ekonomicznie nieopłacalna. Taka jest idea wprowadzania dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
W Pana przypadku najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby podłączenie do kanalizacji sanitarnej zbiorczej.


Z poważaniem
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-08-11 17:34:47, przez Mieszkaniec gminy
Dlaczego tutaj na stronie nie znalazła się ważna dla rolników informacja o możliwości składania ˝Wniosków suszowych˝. Również na wioskach nie zostały takie informacje udostępnione rolnikom!
 
Witam,

od 2009 r. funkcjonuje system umożliwiający rolnikom zgłoszenie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku deszczu nawalnego, suszy, gradu, huraganu, przymrozków itd. Powstałe szkody można zgłaszać w urzędzie gminy gdzie funkcjonuje Komisja powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego do szacowania zakresu i wysokości szkód w uprawach. Każdy kto uważa, że wystąpiły szkody może to zgłosić i jest to jego indywidualna decyzja. Szczegóły znajdują się od 2009 r. na stronie Wojewody Wielkopolskiego w zakładce: Sprawy – Środowisko i Rolnictwo- Szkody w rolnictwie.
Na stronie gminnej www.ostrowwielkopolski.pl wnioski dostępne są w zakładce: Załatw sprawę w urzędzie- Rolnictwo, ochrona środowiska- Wniosek o wyszacowanie strat powstałych na skutek suszy.

Z poważaniem

Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-08-10 20:56:50, przez Mieszkaniec gminy
Dzień dobry,
kiedy planowana jest najbliższa zbiórka wielkogabarytowa w gminie ostrów wlkp?
 
Witam,

niestety w bieżącym roku Gmina przeprowadziła już zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Akcja odbywała się w dniach 14 i 21 marca. Jednak odpady wielkogabarytowe i inne tzw. „odpady problemowe” (tj. odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady niebezpieczne, baterie i akumulatory) w ramach wnoszonej comiesięcznie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy Gminy Ostrów Wielkopolski mogą oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staroprzygodzka 121.

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7 – 16 oraz w sobotę w godz. 8 – 12.


Z poważaniem
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-08-09 16:34:04, przez Dariusz
Panie Wójcie. Czy we wsi Zacharzew jest planowana budowa placu zabaw? Jesli tak to czy znana jest lokalizacja i termin? Dziękuję za odpowiedz.
 
Witam, nie jest planowana ponieważ gmina nie ma własnych gruntów. Natomiast w budżecie na 2015 r. środki z funduszu sołeckiego zaplanowane są na zakup działki. Obecnie sołtys wsi oraz rada sołecka szukają odpowiedniego terenu. Po zakupie nieruchomości możliwe jest, że w latach następnych powstanie plac zabaw.

Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk

 
Pytanie zadane dnia 2015-08-05 21:35:52, przez Łukasz Płóciennik
Szanowny Panie Wójcie.
Gratuluję Panu znajomości prawa wodnego.Szkoda że idzie ona w parze ze znajomością topografii urządzeń wodnych należących do Gminy Ostrów Wielkopolski. Zarówno rów przy drodze gminnej jak i niesprawny przepust (wspomniany dren) pod tą drogą są jej integralną częścią i jako takich utrzymanie ich w sprawności są zadaniami własnymi gminy (Ustawa o samorządzie gminnym, Rozdział 2 Art 7 p. 2).
P.S. Nawiasem mówiąc w/w rów regularnie wykaszam osobiście (przed posesją na długości ok. 100m) a to również należy do zadań własnych gminy.
Z poważaniem
Łukasz Płóciennik
 
Witam,
rów przy drodze o którym Pan pisze zbiera wody opadowe z drogi, jak i wodę spływającą z pól, tak więc spełnia podwójną rolę. Bardzo dobrze, że wykasza Pan trawę z rowu z pożytkiem dla siebie jak i innych byłoby bardzo dobrze gdyby tak postępowali wszyscy. W pozostałej części stwierdzeń zawartych w przesłanym pytaniu informuję, że mija się Pan z rzeczywistością.

Z poważaniem
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-08-04 15:46:36, przez Łukasz Płóciennik
Żniwa skończone pole puste. Więc może Szanowny Pan Wójt Wyśle obiecane WUKO do przeczyszczenia drenu pod moją działką we Franklinowie. Rok temu Pan zapomniał a co w tym tym roku. Czy może znowu na wiosnę mam być zalany i podtopiony. I przyjedzie miły pan w lakierkach i spodniach w kant z Gminy i powie innych też zalało - jak było rok temu.
 
Witam,
Szanowny Panie pozwolę sobie przypomnieć Art. 77 Prawa Wodnego, który mówi „Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej- do tej spółki”. Pamiętam jednak o ustaleniach pracowników urzędu, które dotyczą Pana działki. Jednocześnie dziękuję za informację o skończonych żniwach.

Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-08-03 14:21:44, przez Mieszkanka Wtórku
Witam
W związku z możliwością składania wniosków o dofinansowanie na budowe oszczalni przydomowych we Wtórku mam pytanie czy osoby które wcześniej poniosły wydatki na ten cel maja również mozliwość złożenia takiego wniosku
 
Witam, niestety nie, wydatki muszą być poniesione po zawarciu umowy z gminą §4 ust. 1 uchwały Nr VI/52/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-07-28 13:58:21, przez WT
Dzień dobry.
W poprzednich wypowiedziach odnośnie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wtórek, była informacja odnośnie uruchomienia dopłat do budowy przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców miejscowości Wtórek (podobno miało to ruszyć od 01.07.2015) czy wiadomo już coś w tej sprawie? Kiedy będzie możlowość skorzystania z takiego dofinansowania, kto będzie mógł i w jakiej wysokości? Z góry dziękuje za informacje.
 
Witam, uchwała z dnia 26 maja 2015 r. Nr VI/52/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 2015 r. i począwszy od tego dnia można składać wnioski do dofinansowanie. Wysokość dotacji wynosić będzie 50 % poniesionych nakładów kwalifikowanych budowy oczyszczalni lecz nie więcej niż 2.000 zł dla oczyszczalni obsługującej jeden budynek mieszkalny i nie więcej niż 3000 zł dla oczyszczalni obsługującej więcej niż jeden budynek mieszkalny. Przyjęty program jest skierowany do wszystkich zainteresowanych budową oczyszczalni służący do odprowadzania i oczyszczania ścieków socjalno-bytowych z budynków zlokalizowanych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski w przypadku spełnienia jednego z poniższych warunków:
1. braku istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie na którym planowana jest budowa oczyszczalni,
2. braku możliwości technicznych przyłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
3. ekonomicznie nieuzasadnionego podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
4. budowy przydomowej oczyszczalni na obszarze o rozproszonej zabudowie.

Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-07-20 17:26:15, przez Mieszkaniec Wtórku
Witam
Panie wójcie, skoro budowę kanalizacji sanitarnej we Wtórku odkłada Pan w bliżej nieokreślona przyszłość, żeby nie powiedzieć w kosmos to zadam pytanie inne - czy i kiedy planuje Pan budowę kanalizacji burzowej na ul. Wysockiej we Wtórku?
 
Szanowny Panie, kanalizację deszczową buduje się przeważnie w celu odwodnienia drogi, rzadko wydaje się zezwolenie na podłączenie posesji. Przypomnę zatem, że ulica Wysocka to droga powiatowa i gmina kilka lat temu dołożyła do jej remontu kwotę 200.000 zł. Woda z tej ulicy odprowadzana jest rowami.
Z poważaniem
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-07-20 09:19:15, przez Marta
Dzień Dobry,

W Wysocku Wielkim przy Przedszkolu znajduje się piękny plac zabaw. Niestety nie dostępny dla dzieci poza przedszkolakami. Czy byłaby szansa jakiegoś porozumienia z Przedszkolem o udostępnianie placu np. w weekendy?
 
Dzień dobry, otrzymaliśmy informację od Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wysocku Wielkim że plac zabaw będzie otwarty i udostępniony dla wszystkich dzieci.

Z poważaniem
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-07-19 19:00:30, przez bogdan nawrocki
w imieniu mieszkancow ul ogrodowej w gorzycach wielkich dziekuje za umieszczenie tabliczki dojazdowej przy ul agrestowej i to w bardzo przemyslany sposob dziekujemy za prawidlowe reakcje na sugestie mieszkancow a przy okazji kiedy jest przewidziana budowa kanalizacji burzowej w rejonie ul ogrodowej w gorzycach wielkich
 
Witam
Projekt przebudowy ulic Porzeczkowa, Agrestowa i Ogrodowa zostanie wykonany jeszcze w tym roku. Projekt uwzględnia również kanalizację deszczową. Budowa uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. Najbardziej prawdopodobny termin budowy to 2016-2017 r.

Z poważaniem
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-07-10 09:32:29, przez Marcin
Witam
Kiedy i gdzie będzie można zapoznać się z projektem utwardzonej ulicy Leśnej na Zacharzewie?
 
Witam
W miesiącu sierpniu projekt drogi będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski pokój Nr 21

Z poważaniem
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-06-29 17:17:46, przez JA
Dzień dobry a co z tym referendum w sprawie samodzielnego sołectwa w Michałkowie ?
 
Dzień dobry,
Odbywają się zarządzone przez Radę Gminy Ostrów Wielkopolski konsultacje w sprawie podziału sołectwa Lewków a nie referendum. W ramach nich między innymi odbędą się spotkania: w dniu 7 lipca o godz. 18.00 z mieszkańcami wsi Lewków i w dniu 23 lipca o godzinie 18.00 z mieszkańcami osady Michałków. Oba spotkania odbędą się w sali wiejskiej w Lewkowie. Każdy mieszkaniec gminy może również zając stanowisko poprzez wypełnienie i przesłanie ankiety znajdującej się na stronie gminy w zakładce tablica ogłoszeń- konsultacje w sprawie podziału sołectwa Lewków.

Z poważaniem
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-06-24 20:36:09, przez bogdan nawrocki
mieszkancy ul ogrodowej pytaja kiedy bedzie zamocowana tabliczka z nazwa ul ogrodowa pod tabliczka ul agrestowa w gorzycach wielkich
 
Witam,
tablica została zamówiona i w najbliższym czasie zostanie zawieszona.

Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-05-21 13:18:32, przez Mieszkaniec Lewkowa
Witam
Na spotkaniu sołecznym w tym roku w Lewkowie była mowa o modernizacji ulicy Szopena i Szymanowskiego .Czy mogę wiedzieć kiedy (i czy wogóle ) rozpocznie się ta inwestycja ? Moja obawa pojawiła się po przeczytaniu odpowiedzi na pytanie zadane w dniu 2015-03-15 o godzinie 10:08 P.Wójtowi w którym nie ma mowy o ul. Szopena ? Chciałbym Jeszcze wiedzieć co z latarnią na końcu ul Szopena ?
 
Witam, w br. w budżecie gminy jest zarezerwowana kwota 250.000zł na modernizację ulic: Szopena, Moniuszki i Paderewskiego. Obecnie jesteśmy na etapie wykonania projektu całego osiedla. Po wykonaniu projektu będziemy mieli wiedzę ile trzeba zabezpieczyć środków na realizację tego zadnia. W br. chcemy rozpocząć przebudowę ulicy Paderewskiego i odcinka ul. Szymanowskiego do ul. Szkolnej ze względu na przejazd autobusu szkolnego dowożącego uczniów. Sprawa zasadności umieszczania latarni na końcu ul. Szopena zostanie przekazana do Spółki "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" w Kaliszu.
Z poważaniem
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-05-20 21:45:23, przez Mieszkaniec Wtórku
Witam
Jak to jest Panie Wójcie z kanalizacją w gminie naszej?
Dnia 16.03.2015 roku dostaję taką odpowiedź od Pana: ˝...Dzień dobry,
budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest możliwa jedynie przy wsparciu środków zewnętrznych. Na takie wsparcie mogą liczyć gminy, które budują kanalizacje sanitarne w miejscowościach o zwartej zabudowie tj. powyżej 120 mieszkańców na 1 km. Miejscowość Wtórek takiego kryterium nie spełnia. Dla mieszkańców tych miejscowości, w których nie ma zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz tam, gdzie budowa jest ekonomicznie nieopłacalna, gmina uruchomi program dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Projekt uchwały wraz z regulaminem został skierowany do opinii UOKiK-u (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta) i prawdopodobnie zostanie uruchomiony od 01.07.2015 r....
Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk˝
Za to pytanie mieszkańca Zalesie już jest trochę inaczej potraktowane. Prosze o informację o co w tym chodzi? Czy są miejscowości lepsze i gorsze w gminie? Jedne mają szansę na kanalizację a inne nie?
Proszę zacząć traktować wszystkich jednakowo.
 
Witam, projekt Lamki, Świeligów, Zacharzew jest realizowany od kilku lat. W Wieloletniej Prognozie Finansowej są przeznaczone środki do roku 2017 na jego wykonanie. Projekt techniczny wykonano w roku 2005 i jest to przedostatni odcinek kończący w/w projekt. Zmiany i wymogi dotyczące finansowania budowy kanalizacji sanitarnej przez WFOŚ, NFOŚ czy inne programy unijne są niezależne od gminy i z reguły coraz bardziej rygorystyczne i „niekorzystne” dla gmin. Gdy tylko pojawi się możliwość skorzystania z takich środków na pewno po nie sięgniemy.
Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk
 

początek << [ strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 z 16 ] >> koniec
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.