Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Strona startowa
Znajdujesz się w:
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
9 lutego 2016
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
imieniny
Bernarda, Eryki, Rajmunda
Pytanie zadane dnia 2015-04-08 11:24:58, przez Mieszkaniec gminy
Witam.
Dlaczego nasza gmina za wszystko bierze się tak późno? Dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków - w planach. Teraz gospodarka niskoemisyjna - w planach. Co z mieszkańcami, którzy niedawno wymienili kotły co na niskoemisyjne i nie skorzystali z dopłat - oczywiście nie musi Pan odpowiadać, bo dostanę odpowiedź po co tak wcześnie to zrobiliśmy. Trzeba było poczekać. No cóż, nie bardzo idziemy jako gmina z duchem czasu, wszystko jakoś tak po czasie u nas się dzieje.
 
Dzień dobry,
jednak pozwolę sobie udzielić odpowiedzi. Mamy najwięcej wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w całej południowej Wielkopolsce wśród gmin wiejskich i miejsko–wiejskich do 20 tys. mieszkańców. Obecnie trwają prace przy zmianie granic aglomeracji ostrowskiej i pragniemy stworzyć warunki dla miejscowości, które pozostaną poza nią do budowy oczyszczalni przydomowych. Natomiast otwierająca się możliwość pozyskiwania środków na realizację zadań z zakresu ograniczania niskiej emisji spowodowała, że przystąpiliśmy do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej” dla naszej gminy, bez którego nie będzie możliwości pozyskania proponowanego wsparcia. Nie jest jednak tak, że robimy to zbyt późno. W powiecie ostrowskim tylko gmina Miasto Ostrów Wielkopolski i nasza Gmina przystąpiły do sporządzenia ww. dokumentu. A, nie jest to sprawa prosta i szybka, gdyż właściwe opracowanie Planu i ukazanie w nim wszystkich potrzeb naszych mieszkańców w tym zakresie wymaga zebrania dużej ilości informacji bezpośrednio „u źródła” czyli od każdego mieszkańca, rolnika, przedsiębiorcy. W tym też celu na naszej stronie internetowej w zakładce „aktualności” pod informacją o opracowywaniu Planu widnieje ankieta zawierająca zbiór potrzebnych informacji do opracowania dokumentu. Jednocześnie gorąco zachęcam Pana do wypełnienia niniejszej ankiety. Podobne ankiety już w przyszłym tygodniu zostaną rozpropagowane za pośrednictwem sołtysów we wszystkich sołectwach naszej Gminy.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-03-31 18:10:55, przez JA
czy w w Urzędzie naszej gminy jest możliwość porady prawniczej?
 
Dzień dobry,
aktualnie nie jest to możliwe. Jednakże informuje, że toczą się prace ustawodawcze, które w przypadku pozytywnego ich zakończenia stworzą ustawowe rozwiązanie umożliwiające korzystanie z porad prawnych we wszystkich urzędach gmin w skali całego kraju.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-03-26 10:45:14, przez Bogdan Nawrocki
Dzień dobry,
czy Urząd Gminy wprowadzi wzorem Urzędu Miasta kartę seniora?
 
Dzień dobry,
gmina Ostrów Wielkopolski nie planuje wprowadzenia karty seniora.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-03-17 12:33:10, przez Mieszkaniec gminy
Witam,
Mam pytanie dotyczące dofinansowania demontażu azbestu. Czy będzie jeszcze możliwość dofinansowania przez Gminę w najbliższym czasie? Pozdrawiam
 
Dzień dobry,
oczywiście, w bieżącym roku Gmina Ostrów Wielkopolski również uczestniczy w projekcie „Usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu powiatu ostrowskiego”. W budżecie Gminy mamy zabezpieczone środki na pokrycie kosztów usuwania i unieszkodliwiani azbestu z nieruchomości znajdujących się na terenie naszej Gminy. Najprawdopodobniej w drugiej połowie kwietnia zostanie ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie do usuwania materiałów zawierających azbest. O ostateczny terminie naboru zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem obwieszczeń na tablicach ogłoszeniowych w Państwa sołectwach. Informacja ta zostanie również zamieszczona na naszej stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeniowych w Urzędzie Gminy. Wzorem lat poprzednich dofinansowanie wyniesie 100% do usuwania materiałów azbestowych. Dofinansowaniem objęty jest zarówno demontaż materiałów azbestowych jak i samo ich unieszkodliwienia w przypadku, gdy mają Państwo już zdemontowany materiał zawierający azbest.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-03-16 10:22:06, przez Magdalena
Sz.P.Wójcie,
w Gorzycach Wielkich jest działka która została przez gminę sprzedana kilka lat temu prywatnej osobie pod działalność ˝medyczną˝. Czy sprzedając działkę gmina ustaliła z kupującym termin w którym kupujący będzie ten cel realizował.
 
Dzień dobry,
działki nr 995/4, 915/5 i 915/6 o łącznej powierzchni 0,15 ha zostały zbyte w 2008 r. w drodze pisemnego przetargu ograniczonego do osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność w zakresie świadczeń zdrowotnych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zaopatrzenia ludności w środki farmaceutyczne. Decyzja o sposobie i terminie zagospodarowania zakupionych działek zgodnie z prawem należy do nabywcy.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-03-16 00:19:13, przez Mieszkaniec Wtórku
Witam ponownie.
Ponawiam pytanie na które nie otrzymałem odpowiedzi: Kiedy i czy w ogóle gmina przewiduje skanalizowanie Wtórku?
Proszę również o podanie gdzie można przeczytać o terminach sesji Rady Gminy - jest taka zakładka ale żadnych terminów tam nie ma.
Z poważaniem.
 
Dzień dobry,
budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest możliwa jedynie przy wsparciu środków zewnętrznych. Na takie wsparcie mogą liczyć gminy, które budują kanalizacje sanitarne w miejscowościach o zwartej zabudowie tj. powyżej 120 mieszkańców na 1 km. Miejscowość Wtórek takiego kryterium nie spełnia. Dla mieszkańców tych miejscowości, w których nie ma zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz tam, gdzie budowa jest ekonomicznie nieopłacalna, gmina uruchomi program dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Projekt uchwały wraz z regulaminem został skierowany do opinii UOKiK-u (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta) i prawdopodobnie zostanie uruchomiony od 01.07.2015 r.
Najbliższa sesja Rady Gminy odbędzie się 26.03.2015 o godzinie 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim. Terminy odbywania się sesji i komisji publikowane są na stronie internetowej w zakładce Rada Gminy → Terminy sesji i komisji na 7 dni przed planowaną sesją.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-03-15 10:08:23, przez mieszkaniec
Dzień dobry,
w planie na rok 2015 przewidziano modernizację ul. Paderewskiego, Szopena, Moniuszki w Lewkowie z kwotą 250 000. Pytanie na co wystarczy taka kwota? I na czym ma polegać modernizacja?
Pozdrawiam
 
Dzień dobry,
koszt modernizacji tego osiedla jest Nam na ta chwilę nieznany, gdyż czekamy na projekt i kosztorysy. Zamierzamy modernizować to osiedle etapami. I etap ma polegać na modernizacji ul. Paderewskiego i Szymanowskiego na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Paderewskiego. Związane jest to z przejazdem autobusu szkolnego, by wyeliminować niebezpieczne manewry cofania. Kwota potrzebna do realizacji I etapu zostanie dostosowana do potrzeb.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-03-11 14:40:13, przez Mieszkaniec gminy
Witam
Gdzie, albo jak można się dowiedzieć jakie inwestycje gminne są w planach na 2015.
 
Dzień dobry,
inwestycje gminne na 2015 r. i lata następne ujęte są w budżecie gminy /Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2014 r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2015 – 2020 /Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2014 r. Wyżej wymienione uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej → Organy Władzy Publicznej → Rada Gminy →Uchwały Rady Gminy → Kadencja 2014-2018.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-02-26 00:35:40, przez Magdalena
Witam,
jeśli zostało uchwalone becikowe dla ostrowian to rozumiem ze becikowe samorządowe też weszło?
 
Dzień dobry Pani Magdaleno,
Rada Miasta Ostrowa Wielkopolskiego przyjęła uchwałę o tzw. becikowym wyłącznie dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i to pod wieloma warunkami. Gmina Ostrów Wielkopolski aktualnie nie planuje powyższego rozwiązania.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-02-23 14:49:57, przez Magdalena
Witam!
Czy prawdą jest że szykują się zmiany w opłatach za śmieci i że stawki mają drastycznie wzrosnąć?
 
Dzień dobry,
w odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, że nie jest prawdą, że ulegną zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W dniu 1 lutego br. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku z gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593). Zakłada ona, że Gmina może zmienić obowiązującą stawkę opłaty ale stawka ta nie może być wyższa niż maksymalna stawka określona jako 5,6% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę, która w przypadku wybranej przez nas metody obliczania „od gospodarstwa domowego” wynosi 145,48 zł od gospodarstwa domowego (bez segregacji) i 72,74 zł od gospodarstwa domowego (z segregacją). My jednak nie planujemy na razie korzystać z tej możliwości. Ustalone i obowiązujące stawki opłat na terenie Gminy zostały wyliczone w taki sposób aby w pełni pokrywały koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-02-19 22:16:12, przez mieszkaniec Wtórku
Witam,
w jaki sposób gmina zamierza dopłacać do wywozu nieczystości płynnych z posesji, które nie są podłączone do kanalizacji gminnej, gdyż takiej nie ma w miejscowości Wtórek.
Kiedy i czy w ogóle przewiduje gmina skanalizowanie Wtórku?
 
Dzień dobry Panie Wojciechu,
gmina nie dopłaca do wywozu nieczystości płynnych. Jesteśmy na etapie opracowywania regulaminu dopłat do budowy przydomowych oczyszczalni. Program najprawdopodobniej zostanie uruchomiony od drugiego półrocza. Program będzie dotyczył tych miejscowości, które nie mają wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-02-12 13:15:15, przez Bogdan Nawrocki
Dzień dobry.
Mam pytanie do Wójta kiedy będzie kanalizacja burzowa na ul. Agrestowej i Ogrodowej w Gorzycach Wielkich, bo każde większe opady deszczu zalewają nasze posesje na ul.Ogrodowej.
W imieniu mieszkancow ul. Orodowej-Bogdan Nawrocki
 
Dzień dobry Panie Bogdanie,
w bieżącym roku w budżecie zarezerwowane są środki na wykonanie projektu (przebudowy) modernizacji ulic wraz z odwodnieniem (kanalizacją burzową). Prawdopodobnie prace budowlane to rok 2016.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-02-11 20:26:17, przez Marta Urbaniak
Dobry Wieczór
Panie Wójcie, w związku z wątpliwościami proszę o udzielenie informacji, czy osoby zasiadające w radach sołeckich oraz sołtysi pobierają za swoją pracę wynagrodzenie?jeśli tak to na jakiej podstawie i w jakiej wysokości?
 
Dzień dobry Pani Marto,
członkowie rady sołeckiej nie otrzymują żadnego wynagrodzenia – jest to organ wspomagający sołtysa. Sołtysi na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski z tytułu wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji otrzymują dietę w wysokości 400 zł wypłacaną na podstawie uchwały Rady Gminy Ostrów Wielkopolski NR XXXV/268/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski w związku z pełnioną funkcją /podstawa prawna
art. 37 b ustawy o samorządzie gminnym/.
Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-02-11 08:20:54, przez wojtek
Witam Pana Panie Wójcie.
Czy widział Pan w jakim stanie znajduje się droga w Topoli Małej o nazwie Spokojna? Dziury, błoto jak długo taki stan jeszcze będzie się utrzymywał tylko niech Pan mi nie pisze, że to nie Pańska droga bo w takim razie prostując ją wiosną i jesienią traci Pan gminne pieniądze naprawiając nie swoją drogę niech {an mi powie jak to jest?????
 
Dzień dobry Panie Wojciechu,
stan drogi jest mi znany. Jak tylko warunki pozwolą, nawierzchnia zostanie wyrównana i uwałowana, a miejsca, gdzie trzeba będzie uzupełnić kruszywem zostaną uzupełnione.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-02-06 13:05:19, przez Łukasz
Dzień dobry.
Czy w planach Gminy na bieżącą kadencję jest remont drogi do Starego Stawu? Na obecną chwilę stan dróg, zarówno od strony Karsek jak i od drogi krajowej nr 11, na odcinkach nieutwardzonych jest fatalny.
 
Dzień dobry Panie Łukaszu,
droga na terenie gminy od torów ma nawierzchnię asfaltową. Dojazd do Starego Stawu od drogi nr 11 do torów przebiega przez teren miasta. Monitujemy do Miejskiego Zarządu Dróg o wyrównanie części nieutwardzonej. Droga ze Starego Stawu do Franklinowa o nawierzchni z kruszywa zostanie wyrównana w momencie pozwalającym na prace sprzętu ,tj. wyrówniarki i wału. Podobnie ubytki kruszywa na drodze do Karsek zostaną uzupełnione.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-02-06 03:46:07, przez Krzysztof Wanat
Szacowny Panie Wójcie!
Czy mógłby mi Pan udzielić informacji na jakiej zasadzie dokonuje się wyboru sołtysa? Jak zgłasza się kandydatury i jak dokonuje wyboru?Z góry dziękuję za informację.
 
Dzień dobry Panie Krzysztofie,
kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej zgłasza się bezpośrednio na zebraniu wiejskim. Wybory przeprowadza komisja wyborcza. Wybory odbywają się tajnie.
Za wybranego kandydata na sołtysa uważa się tego, który uzyskał powyżej 50 % ważnych oddanych głosów. W przypadku nie uzyskania wymienionego progu przeprowadza się drugie głosowanie w którym uczestniczy dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.
Za członków rady sołeckiej uważa się wybranych tych, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Przed wyborami zebranie wiejskie ustala liczbę członków rady sołeckiej Szczegółowe zasady określa statut sołectwa. Statuty sołectw z terenu gminy opublikowane są w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2007 r. w Nr 65 od poz. 1685 do poz. 1718.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-02-05 08:32:04, przez Marcin
Witam.
W nawiązaniu do pytania odnośnie budowy ul. Leśnej na Zacharzewie to proszę pamiętać o domach znajdujących się w drugiej linii zabudowy i nie pominąć ich w pracach projektowych i później budowlanych (jak było podczas budowy oświetlenia). Wiele tego nie ma a życie ułatwia.
Ale to takie małe uzupełnienie wątku bez konieczności publikowania na stronie, ew. proszę o informację gdzie można się zapoznać z projektem.
Pozdrawiam
 
Dzień dobry Panie Marcinie,
został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie projektu budowy ulicy. Pańskie sugestie zostaną przekazane projektantowi.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-02-01 14:03:21, przez Darek
Szanowny Panie Wójcie.
Czy jest możliwe dokończenie budowy placu zabaw przy ulicy Lamkowej w Zacharzewie? W 2014 plac został prawie ogrodzony - z 3 stron. Teren nie został wcale przygotowany do zabawy - są góry i doliny. Plac ten w takiej formie jest wręcz niebezpieczny. Są 4 huśtawki ale wszystkie dla większych dzieci. Nie ma kosza na śmieci. Nie ma miejsca na rowery. Generalnie mało jest sprzętów a miejsce jest. Można by dodać jeszcze kilka aby zabawa była dla mniejszych i większych. Zachęcam do obejrzenia placu.
 
Dzień dobry Panie Darku,
plac zabaw znajduje się na terenie gminy Raszków i gmina ta jest jego właścicielem dlatego też pytanie należy skierować zgodnie z właściwością do władz gminy Raszków.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-02-01 14:01:15, przez Mieszkaniec Leśnej
Witam. Proszę o informacje kiedy rozpocznie się budowa drogi na ul.Leśnej w Zacharzewie?
 
Dzień dobry,
jesteśmy w trakcie postępowania w celu wyłonienia projektanta. Po wykonaniu projektu przystąpimy niezwłocznie do przetargu na wykonanie części ulicy Leśnej.

Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-01-30 15:02:45, przez Marcin
Witam.
Czy jest w planach remont, poszerzenie drogi z Ostrowa do Radłowa (ul. Wiklinowa/ul. Wojska Polskiego)?
 
Dzień dobry Panie Marcinie,
wymieniona przez Pana droga jest drogą powiatową na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, dlatego też pytanie należy skierować zgodnie z właściwością do władz Powiatu Ostrowskiego.

Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk
 
 

początek << [ strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 z 14 ] >> koniec
 
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Goście
Podaj login i hasło.
Login:
Hasło:
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Aktualności Roll-Up
Jesteś484975osobą,
która odwiedza nasz portal
Gmina Ostrów Wielkopolski,
Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
tel.: 62 735 11 90
NIP: 622-23-64-645, Regon: 250855498
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x