Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Znajdujesz się w:

Zadaj pytanie Wójtowi

 

Szukaj w pytaniach i odpowiedziach

Szukana fraza:

 


Lista pytań i odpowiedzi

Pytanie zadane dnia 2015-04-28 22:26:57, przez mieszkańcy
Witam,
czy wiadomy jest już termin budowy nowej drogi we wsi Michałków?
 
Dzień dobry,
w odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że w budżecie gminy na 2015 r. są zagwarantowane środki na wykonanie projektu przebudowy drogi w Michałowie.
Realizację tego zadania planujemy na 2016 rok.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-04-24 07:02:23, przez mieszkanka Kołątajewa
Szanowny Panie Wójcie. Chciałabym podzielić się z Panem jako człowiekiem doświadczonym swoją refleksją na temat wyboru sołtysa wsi i poznać Pana zdanie na ten temat. Na funkcje sołtysa zazwyczaj powoływane są osoby bez doświadczenia, pomimo wielu obietnic kandydatów tak naprawdę nie mamy możliwośći sprawdzenia czy dana osoba poradzi sobie na tym stanowisku. Nie każdy potrafi współpracować z ludźmi.niestety później okazuje się ze dany kandydat jest na niekompetetny a obietnice stają się fałszywe. Od funkcji sołtysa wymagać należy wiecej niż tylko różnicowanie mieszkańców. Stąd moje pytanie, czy jest możliwe w przyszłośći wprowadzenie systemu, że sołtys wybrany w wyborach np. po trzech miesiącach zostaje ponownie wzięty pod ocene mieszkańców, którzy decydują czy chcą mieć takiego sołtysa czy nie. Bardzo dziękuję za odpowiedz i włączenie się do dyskusji może inni mieszkańcy naszej pięknej gminy mają podobne problemy i przemyślenia.
 
Dzień dobry,
na postawione pytanie jest odpowiedź negatywna. Zgodnie z obowiązującym statutem sołectwa na wniosek złożony przez co najmniej 10 % uprawnionych mieszkańców sołectwa do Wójta Gminy, Wójt jest zobowiązany ustalić miejsce i czas zebrania wiejskiego w sprawie odwołania sołtysa.
Uczestnicy zebrania w głosowaniu tajnym podejmują decyzję w sprawie odwołania sołtysa, bądź odrzuceniu złożonego wniosku. W przypadku odwołania sołtysa Wójt wyznacza miejsce i termin zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-04-20 19:10:53, przez JA
Dzień dobry,
chciałem się zapytać kiedy w tym roku będzie wypłacana druga część stypendiów socjalnych?
dziękuje....
 
Dzień dobry,
stypendia socjalne zostaną wypłacone niezwłocznie po otrzymaniu środków z Ministerstwa Finansów. Przykładowo, w roku 2014 miało to miejsce 29 maja.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-04-18 17:59:00, przez Paweł
Panie wójcie, kiedy odbędą się szczepienia dla psów w Lamkach ?
 
Dzień dobry,
szczepienia psów są indywidualną sprawą właścicieli zwierząt, co określa Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt /Dz.U. 2015 poz. 470/. Często jednak sołtysi miejscowości podejmują inicjatywę i organizują szczepienie zwierząt z całej wsi.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-04-18 10:28:19, przez zakużony
Witam szanownego Pana Wójta,
mam pytanie odnośnie ulicy Spokojnej, a właściwie jej stanu i nie chodzi mi o dziury, bo te są tam na okrągło, nawet zaraz po równaniu nawierzchni, bo firma kasuje a nikt tego nie kontroluje niestety taka jest prawda, ale też chodzi mi o kurz, który niszczy samochody, domy, elewacje i zdrowie mieszkańców. Tylko niech Pan nie pisze mi, że to nie droga gminna bo teraz poproszę o tą informację na piśmie. Może trzeba by pomyśleć o wprowadzeniu zakazu ruchu tą drogą z wyłączeniem mieszkańców i dojazdu do pól do czasu utwardzenia drogi na stałe. Pozdrawiam
 
Dzień dobry,
w odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że na ulicy Spokojnej w Topoli Małej nikt nie mieszka o nazwisku podanym w e-mailu. Dlatego też postulat, aby tą drogą mogli jeździć tylko mieszkańcy wydaje się dziwny. Firma, która ma zlecane usługi równania wspomnianej drogi jest kontrolowana i rozliczana z wykonanej pracy.Gdyby mieszkańcy i osoby korzystające z tej drogi poruszali się zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami dotyczącymi prędkości i tonażu – uciążliwości były by mniejsze.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-04-16 14:22:19, przez Jerry
Ankieta dla mieszkańców.
Na stronie UM i z tego co mi wiadomo także w niektórych domach pojawiła się ankieta do wypełnienia. Na stornie internetowej Wójt zapewnia, że ankieta jest anonimowa, natomiast jeden z pierwszych punktów ankiety to ulica i numer domu ....
Czy rzeczywiście uważacie, że ludzie chętnie dołożą swoją ˝cegiełkę˝ i podają informację, m.in. nt. aut, roku produkcji i ilości kilometrów?
O ile rodzaj paliwa opałowego, ocieplenie budynku mogą mieć bezpośredni wpływ na sam program, o tyle ilość samochodów i ich marki można uznać za dane wrażliwe, którymi niechętnie się podzielą.
Pytanie, czy ankieta wypełniona częściowo będzie przydatna? Może warto zastanowić się nad jej zmianą ?
Pozdrawiam
 
Dzień dobry,
anonimowa to znaczy bez podania imienia i nazwiska. Pozostałe dane tj. adres nieruchomości są niezbędne w celu skorzystania osób bezpośrednio zainteresowanych z możliwości pozyskania środków na cele związane z ograniczaniem niskiej emisji.
Dokładna lokalizacja nieruchomości, której mieszkańcy mają zamiar w ramach możliwego wsparcia finansowego występować o dofinansowanie (rzędu 80%) umożliwi Gminie właściwe aplikowanie w ich imieniu o planowane środki. A, w związku z tym, że środki własne Gminy, w tym środki zadeklarowane przez mieszkańców jako ich udział własny (stanowiące 20% realizacji inwestycji) na ten cel musza znaleźć swoje odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej niezbędne jest posiadanie wiedzy o lokalizacji miejsca planowanej inwestycji z zakresu ograniczania niskiej emisji.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-04-10 08:20:31, przez Marcin
Witam.
Mam dwa krótkie pytania dot. ul. Leśnej w Zacharzewie:
1. Na jakim etapie jest postępowanie na utwardzenie ulicy?
2. Czy jest przewidziane w najbliższym czasie jej równanie (dziury po zimie są okropne)?
Pozdrawiam.
 
Dzień dobry,
rozpoczęły się już prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, tj. równaniem i wałowaniem. W najbliższym czasie ulica zostanie wyrównana. Obecnie trwają prace projektowe, które mają się zakończyć do 31.07.2015 r. Po uzyskaniu zezwolenia zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót.
Na utwardzenie ul. Leśnej zostały na ostatniej sesji zwiększone środki o 150.000,00 zł, czyli łącznie w budżecie zarezerwowano 400.000,00 zł

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-04-08 11:24:58, przez Mieszkaniec gminy
Witam.
Dlaczego nasza gmina za wszystko bierze się tak późno? Dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków - w planach. Teraz gospodarka niskoemisyjna - w planach. Co z mieszkańcami, którzy niedawno wymienili kotły co na niskoemisyjne i nie skorzystali z dopłat - oczywiście nie musi Pan odpowiadać, bo dostanę odpowiedź po co tak wcześnie to zrobiliśmy. Trzeba było poczekać. No cóż, nie bardzo idziemy jako gmina z duchem czasu, wszystko jakoś tak po czasie u nas się dzieje.
 
Dzień dobry,
jednak pozwolę sobie udzielić odpowiedzi. Mamy najwięcej wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w całej południowej Wielkopolsce wśród gmin wiejskich i miejsko–wiejskich do 20 tys. mieszkańców. Obecnie trwają prace przy zmianie granic aglomeracji ostrowskiej i pragniemy stworzyć warunki dla miejscowości, które pozostaną poza nią do budowy oczyszczalni przydomowych. Natomiast otwierająca się możliwość pozyskiwania środków na realizację zadań z zakresu ograniczania niskiej emisji spowodowała, że przystąpiliśmy do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej” dla naszej gminy, bez którego nie będzie możliwości pozyskania proponowanego wsparcia. Nie jest jednak tak, że robimy to zbyt późno. W powiecie ostrowskim tylko gmina Miasto Ostrów Wielkopolski i nasza Gmina przystąpiły do sporządzenia ww. dokumentu. A, nie jest to sprawa prosta i szybka, gdyż właściwe opracowanie Planu i ukazanie w nim wszystkich potrzeb naszych mieszkańców w tym zakresie wymaga zebrania dużej ilości informacji bezpośrednio „u źródła” czyli od każdego mieszkańca, rolnika, przedsiębiorcy. W tym też celu na naszej stronie internetowej w zakładce „aktualności” pod informacją o opracowywaniu Planu widnieje ankieta zawierająca zbiór potrzebnych informacji do opracowania dokumentu. Jednocześnie gorąco zachęcam Pana do wypełnienia niniejszej ankiety. Podobne ankiety już w przyszłym tygodniu zostaną rozpropagowane za pośrednictwem sołtysów we wszystkich sołectwach naszej Gminy.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-03-31 18:10:55, przez JA
czy w w Urzędzie naszej gminy jest możliwość porady prawniczej?
 
Dzień dobry,
aktualnie nie jest to możliwe. Jednakże informuje, że toczą się prace ustawodawcze, które w przypadku pozytywnego ich zakończenia stworzą ustawowe rozwiązanie umożliwiające korzystanie z porad prawnych we wszystkich urzędach gmin w skali całego kraju.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-03-26 10:45:14, przez Bogdan Nawrocki
Dzień dobry,
czy Urząd Gminy wprowadzi wzorem Urzędu Miasta kartę seniora?
 
Dzień dobry,
gmina Ostrów Wielkopolski nie planuje wprowadzenia karty seniora.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-03-17 12:33:10, przez Mieszkaniec gminy
Witam,
Mam pytanie dotyczące dofinansowania demontażu azbestu. Czy będzie jeszcze możliwość dofinansowania przez Gminę w najbliższym czasie? Pozdrawiam
 
Dzień dobry,
oczywiście, w bieżącym roku Gmina Ostrów Wielkopolski również uczestniczy w projekcie „Usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu powiatu ostrowskiego”. W budżecie Gminy mamy zabezpieczone środki na pokrycie kosztów usuwania i unieszkodliwiani azbestu z nieruchomości znajdujących się na terenie naszej Gminy. Najprawdopodobniej w drugiej połowie kwietnia zostanie ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie do usuwania materiałów zawierających azbest. O ostateczny terminie naboru zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem obwieszczeń na tablicach ogłoszeniowych w Państwa sołectwach. Informacja ta zostanie również zamieszczona na naszej stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeniowych w Urzędzie Gminy. Wzorem lat poprzednich dofinansowanie wyniesie 100% do usuwania materiałów azbestowych. Dofinansowaniem objęty jest zarówno demontaż materiałów azbestowych jak i samo ich unieszkodliwienia w przypadku, gdy mają Państwo już zdemontowany materiał zawierający azbest.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-03-16 10:22:06, przez Magdalena
Sz.P.Wójcie,
w Gorzycach Wielkich jest działka która została przez gminę sprzedana kilka lat temu prywatnej osobie pod działalność ˝medyczną˝. Czy sprzedając działkę gmina ustaliła z kupującym termin w którym kupujący będzie ten cel realizował.
 
Dzień dobry,
działki nr 995/4, 915/5 i 915/6 o łącznej powierzchni 0,15 ha zostały zbyte w 2008 r. w drodze pisemnego przetargu ograniczonego do osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność w zakresie świadczeń zdrowotnych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zaopatrzenia ludności w środki farmaceutyczne. Decyzja o sposobie i terminie zagospodarowania zakupionych działek zgodnie z prawem należy do nabywcy.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-03-16 00:19:13, przez Mieszkaniec Wtórku
Witam ponownie.
Ponawiam pytanie na które nie otrzymałem odpowiedzi: Kiedy i czy w ogóle gmina przewiduje skanalizowanie Wtórku?
Proszę również o podanie gdzie można przeczytać o terminach sesji Rady Gminy - jest taka zakładka ale żadnych terminów tam nie ma.
Z poważaniem.
 
Dzień dobry,
budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest możliwa jedynie przy wsparciu środków zewnętrznych. Na takie wsparcie mogą liczyć gminy, które budują kanalizacje sanitarne w miejscowościach o zwartej zabudowie tj. powyżej 120 mieszkańców na 1 km. Miejscowość Wtórek takiego kryterium nie spełnia. Dla mieszkańców tych miejscowości, w których nie ma zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz tam, gdzie budowa jest ekonomicznie nieopłacalna, gmina uruchomi program dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Projekt uchwały wraz z regulaminem został skierowany do opinii UOKiK-u (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta) i prawdopodobnie zostanie uruchomiony od 01.07.2015 r.
Najbliższa sesja Rady Gminy odbędzie się 26.03.2015 o godzinie 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim. Terminy odbywania się sesji i komisji publikowane są na stronie internetowej w zakładce Rada Gminy → Terminy sesji i komisji na 7 dni przed planowaną sesją.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-03-15 10:08:23, przez mieszkaniec
Dzień dobry,
w planie na rok 2015 przewidziano modernizację ul. Paderewskiego, Szopena, Moniuszki w Lewkowie z kwotą 250 000. Pytanie na co wystarczy taka kwota? I na czym ma polegać modernizacja?
Pozdrawiam
 
Dzień dobry,
koszt modernizacji tego osiedla jest Nam na ta chwilę nieznany, gdyż czekamy na projekt i kosztorysy. Zamierzamy modernizować to osiedle etapami. I etap ma polegać na modernizacji ul. Paderewskiego i Szymanowskiego na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Paderewskiego. Związane jest to z przejazdem autobusu szkolnego, by wyeliminować niebezpieczne manewry cofania. Kwota potrzebna do realizacji I etapu zostanie dostosowana do potrzeb.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-03-11 14:40:13, przez Mieszkaniec gminy
Witam
Gdzie, albo jak można się dowiedzieć jakie inwestycje gminne są w planach na 2015.
 
Dzień dobry,
inwestycje gminne na 2015 r. i lata następne ujęte są w budżecie gminy /Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2014 r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2015 – 2020 /Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2014 r. Wyżej wymienione uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej → Organy Władzy Publicznej → Rada Gminy →Uchwały Rady Gminy → Kadencja 2014-2018.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-02-26 00:35:40, przez Magdalena
Witam,
jeśli zostało uchwalone becikowe dla ostrowian to rozumiem ze becikowe samorządowe też weszło?
 
Dzień dobry Pani Magdaleno,
Rada Miasta Ostrowa Wielkopolskiego przyjęła uchwałę o tzw. becikowym wyłącznie dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i to pod wieloma warunkami. Gmina Ostrów Wielkopolski aktualnie nie planuje powyższego rozwiązania.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-02-23 14:49:57, przez Magdalena
Witam!
Czy prawdą jest że szykują się zmiany w opłatach za śmieci i że stawki mają drastycznie wzrosnąć?
 
Dzień dobry,
w odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, że nie jest prawdą, że ulegną zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W dniu 1 lutego br. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku z gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593). Zakłada ona, że Gmina może zmienić obowiązującą stawkę opłaty ale stawka ta nie może być wyższa niż maksymalna stawka określona jako 5,6% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę, która w przypadku wybranej przez nas metody obliczania „od gospodarstwa domowego” wynosi 145,48 zł od gospodarstwa domowego (bez segregacji) i 72,74 zł od gospodarstwa domowego (z segregacją). My jednak nie planujemy na razie korzystać z tej możliwości. Ustalone i obowiązujące stawki opłat na terenie Gminy zostały wyliczone w taki sposób aby w pełni pokrywały koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-02-19 22:16:12, przez mieszkaniec Wtórku
Witam,
w jaki sposób gmina zamierza dopłacać do wywozu nieczystości płynnych z posesji, które nie są podłączone do kanalizacji gminnej, gdyż takiej nie ma w miejscowości Wtórek.
Kiedy i czy w ogóle przewiduje gmina skanalizowanie Wtórku?
 
Dzień dobry Panie Wojciechu,
gmina nie dopłaca do wywozu nieczystości płynnych. Jesteśmy na etapie opracowywania regulaminu dopłat do budowy przydomowych oczyszczalni. Program najprawdopodobniej zostanie uruchomiony od drugiego półrocza. Program będzie dotyczył tych miejscowości, które nie mają wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-02-12 13:15:15, przez Bogdan Nawrocki
Dzień dobry.
Mam pytanie do Wójta kiedy będzie kanalizacja burzowa na ul. Agrestowej i Ogrodowej w Gorzycach Wielkich, bo każde większe opady deszczu zalewają nasze posesje na ul.Ogrodowej.
W imieniu mieszkancow ul. Orodowej-Bogdan Nawrocki
 
Dzień dobry Panie Bogdanie,
w bieżącym roku w budżecie zarezerwowane są środki na wykonanie projektu (przebudowy) modernizacji ulic wraz z odwodnieniem (kanalizacją burzową). Prawdopodobnie prace budowlane to rok 2016.

Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2015-02-11 20:26:17, przez Marta Urbaniak
Dobry Wieczór
Panie Wójcie, w związku z wątpliwościami proszę o udzielenie informacji, czy osoby zasiadające w radach sołeckich oraz sołtysi pobierają za swoją pracę wynagrodzenie?jeśli tak to na jakiej podstawie i w jakiej wysokości?
 
Dzień dobry Pani Marto,
członkowie rady sołeckiej nie otrzymują żadnego wynagrodzenia – jest to organ wspomagający sołtysa. Sołtysi na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski z tytułu wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji otrzymują dietę w wysokości 400 zł wypłacaną na podstawie uchwały Rady Gminy Ostrów Wielkopolski NR XXXV/268/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski w związku z pełnioną funkcją /podstawa prawna
art. 37 b ustawy o samorządzie gminnym/.
Pozdrawiam,
Piotr Kuroszczyk
 

początek << [ strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 z 15 ] >> koniec
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.